Smidiga lösningar för utrikes frakt

Ett mål med EU var att förenkla handeln inom Europa. Genom att ta bort tullar och annat så skulle handeln stimuleras. Svenskar skulle inte på samma sätt vara bundna till svenska produkter och detsamma skulle givetvis gälla även för andra europeiska medlemsländer. Importen och exporten skulle stimuleras och därmed skulle också en sammanhållning komma att skapas. Detta har skett, men inte utan problem. 

Det stora problemet med utrikes frakt ligger i kostnader. I och med att lejonparten av utrikes frakt sker via lastbilar och långtradare så blir kostnaden ofta väldigt hög för den enskilde beställaren av gods och varor. Detta oavsett om det handlar om en privatperson eller ett företag. Till stor del så beror den onödigt höga kostnaden på att systemen och tjänsterna för frakt och transport går via för många mellanhänder. Det är svårt att hitta rätt transportör utan att ta vägen via en massa andra aktörer som även de vill ha del av kakan. 

Så har det varit länge, men så behöver det inte vara i fortsättningen. Vår nya revolutionerande tjänst CargoSpace24 kommer att rita om kartan för utrikes frakt och skapa den plattform för export och import som varit själva målet med EU. Tjänsten är rakt igenom digital och möjliggör att transportörer och beställare över hela Europa kan kommunicerar direkt med varandra i realtid. Oavsett om ett gods ska transporteras från Polen till Stockholm, eller från Säffle till Köpenhamn, så kan tjänsten användas och bidra till schysstare villkor och priser. 

Du som beställare kan direkt se via gps vilka lastbilar som finns i området kring det gods som ska fraktas, du kan skicka förfrågningar och få kostnadsförslag att ta ställning till. Det finns även möjlighet för beställare att skicka ut förfrågningar för en senare upphämtning som transportörer kan svara på om de ska åka den rutt du eftersöker vid en annan tidpunkt. Åkeriföretag kan också lägga ut planerade rutter för att beställare ska kunna boka plats i ett släp. Genom denna raka kommunikation blir priserna humana och utrikes frakt blir plötsligt både prisvärd och miljövänlig. 

Utrikes transport som inte skadar miljön 

En annan stor fördel med vår tjänst ligger i att den hjälper varje transportör som har lastkapacitet över att nå en partner. Kort sagt: finns det plats i lasten så kan man lägga ut denna informationen via plattformen och därmed också låta intresserade ta del av detta. Man räknar med att ungefär hälften av alla lastbilar har utrymme kvar i lasten – och man räknar med att ungefär 20% kör helt tomma i någon av riktningarna. 

Det är ett gigantiskt problem i samband med utrikes transport. Genom denna digitala tjänst så kan man maximera varje transports utrymme och skapa en mer miljövänlig lösning. Förenklat så kommer samma mängd varor och gods fraktas men färre lastbilar kommer att behövas. Det i sin tur bidrar till att mindre utsläpp av koldioxid når vår miljö, samtidigt som slitaget på vägarna minskar. Det i sin tur kan hjälpa till att hålla nere antalet olyckor på vägarna när den tyngre trafiken hålls tillbaka. 

Det handlar om vinster i varje led. Är du intresserad av effektiv utrikes transport så är denna tjänst definitivt värd att ansluta dig till.