En revolutionerande transporttjänst

Transporter är nödvändiga för hela vårt samhälle. Att varor och gods kan transporteras med hjälp av någon form av effektiv transporttjänst är en absolut nödvändighet för att hjulen ska rulla och för att våra liv ska kunna levas som vi vant oss vid.

Det finns emellertid stora problem med transportbranschen. Ett av dessa handlar om priset. Ska du som företagare få gods eller varor levererade så känner du väl till att det kostar pengar, i värsta fall så mycket att kostnaden för frakt och transport äter upp en stor del av varans vinst. Det är problematiskt. 

Det andra stora problemet med de lösningar inom transport som finns är att de går via för många aktörer. Mellanhänderna orsakar onödiga kostnadsökningar. Kan dessa kapas bort så kommer också priserna för transport att hamna på mer humana nivåer. 

Vi är därför glada över att kunna presentera en ny transporttjänst med potential att revolutionera hela branschen. 

En ny transporttjänst som kapar mellanhänder 

Vi på CargoSpace24 har skapat en digital tjänst och en plattform som möjliggör rakare kommunikation mellan transportörer och beställare av gods – helt utan mellanhänder. Förenklat kan man säga att tjänsten möjliggör att man i realtid kan se lastbilar som finns i närheten av det som ska fraktas och att man även kan se hur mycket utrymme som finns i lasten. Finns det utrymme så kan man som beställare skicka ut förfrågningar till berörda åkerier som sedan i sin tur kan ge ett prisförslag för att utföra tjänsten. Allt sköts i tjänsten så att du själv slipper upprätta kontakt direkt med respektive åkeri.

För många lastbilar kör omkring med lite eller ingenting alls i sin last på grund av undermålig planering av rutterna. Genom att använda tjänsten kan man maximera varje lastbils lastkapacitet och detta skapar en sundare transporttjänst där färre bilar behövs. Det är bra för ekonomin, men framförallt så är det överlägset för vår miljö.

En transporttjänst som är bra för miljön 

Man räknar med att ungefär hälften av alla tunga fordon som färdas i Sverige och över Europa gör det med halvfullt lastutrymme. Så mycket som 20% av dessa kör dessutom helt tomma. Det är långt ifrån optimalt, men det är också en logisk konsekvens av att dagens transporttjänster inte använder sig av de verktyg som finns: man kommunicerar inte på det sätt man borde. 

Att gods och varor levereras är en självklarhet – men det går nästan alltid att fylla upp lasten även på tillbakavägen och, framförallt, längs vägen. 

Den transporttjänst som CargoSpace24 presenterar ger möjlighet till detta. Det leder till mindre utsläpp i och med att antalet lastbilar längs vägarna kan minskas och detta utan att färre varor transporteras. Nyckeln är rakare, enklare kommunikation mellan de berörda parterna. Tjänsten är enkel att använda och enkel att ansluta sig till. Dessutom öppnar den för ökad europeisk handel då den fungerar över hela Europa.
Registrera dig här.