Effektiv transport till Stockholm

Stockholm är den stad som tillsammans med Malmö och Göteborg utgör centrum för transport i Sverige. Alla större vägar går via Stockholm och det är därifrån flesta leveranser sker. En transport har ofta Stockholm som mål, som avsändare eller som delmål.

Problemet med transport idag är inte att det har skett en ökning som en följd av vår ökade distanshandel. Det är heller inte ett problem att det finns många aktörer på marknaden. 

Det stora problemet ligger i att transportsektorn är dåligt koordinerad och långt ifrån så effektiv som den skulle kunna vara. Använder vi transporter i den utsträckning vi gör idag – både nationellt och globalt – så måste det också ske en effektivisering kring logistiken. 

Vi på CargoSpace24 har skapat ett TMS-system som ger alla bättre förutsättningar. Ett digitalt system som fungerar vid transport inom exempelvis Stockholm – men även från staden och vid transporter över hela Europa. Vilka fördelar finns då och varför är det en god idé att ansluta sig till denna digitala tjänst? 

Därför ska du välja rätt transport i Stockholm

Det främsta argumentet till att ansluta sig till tjänsten är att den kommer att hjälpa dig att spara pengar, oavsett om du representerar ett företag som vill beställa transporttjänster eller om du driver ett åkeri.

Säg att du som företagare i Stockholm behöver en transport till ditt företag – en pall med varor. Att beställa transport av denna pall är ofta dyrt. Du måste gå via olika mellanhänder, priserna drivs upp i onödan och det gör att du inte kommer att göra den vinst du hoppats på. 

Det som vår digitala tjänst ger dig är en direktkontakt med de transportörer som finns i det område varifrån din vara ska transporteras. Ett transportfordon i närheten kan ha plats i sitt lastutrymme och du kan via förfrågningar i vårt system få reda på om det finns möjlighet att lägga till och leverera även ditt gods. Finns det utrymme så packas det in och levereras till dig till det pris ni kommit överens om. Oftast till en klart lägre kostnad än att boka via ett konventionellt fraktbolag.

Att varan i fråga åker med andra varor är ett exempel på hur effektiv en transport till Stockholm de facto kan vara. Istället för att du beställer en enskild transport till ditt gods så beställer du en samtransport tillsammans med andra. Det innebär lägre kostnader där alla delar på totalkostnaden.

Miljön som vinnare

Miljön är en annan stor vinnare i detta. Hur många transporter sker i onödan? Idag så finns det utrymme kvar i lasten i omkring hälften av de lastbilar som rullar på våra vägar. I så mycket som 20% av alla transporter så kör långtradaren eller lastbilen helt tom. Det innebär att utsläppen – framförallt av koldioxid – ökar i onödan. 

Genom att använda vår digitala tjänst för transport i Stockholm så blir varje resa relevant – även på tillbakavägen. Det är naturligtvis något som kommer att leda till en bättre miljö. 

På samma sätt som vi privat ser över våra avtryck på miljön så måste även aktörer inom transportsektorn göra detsamma. Det här är ett bra första steg att ta. Registrera ditt konto hos oss idag!