Boka transport i Malmö

Effektiva och prisvärda transporttjänster i Malmö. Med vår lösning kapas mellanhänder så att du får direktkontakt med åkerier i din närhet. Det ger ett bättre pris, enklare kommunikation och bidrar till att minska onödiga transporter. Läs mer nedan och registrera dig redan idag.

Hur hittar man rätt transport i Malmö? 

Dagligen färdas tiotusentals lastbilar och långtradare längs våra svenska vägar. Det många inte är medvetna om är att ungefär hälften av dessa kör omkring med utrymme kvar i lasten. Ungefär 20% kör faktiskt omkring med helt tomma lastutrymmen. Ändå så kan det ibland vara svårt att hitta en transport inom rätt tid, trots att Malmö är en ort som många fordon passerar på väg till eller från Europa eller andra delar av Sverige.

Det borde finnas smidigare lösningar – och det gör det också. Vi på CargoSpace24 har skapat TA- och TMS system som underlättar kommunikationen mellan transportörer och beställare. Kommunikationen blir rak – utan mellanhänder – och därmed så finns det en ökad flexibilitet där man som transportör kan delge hur mycket utrymme som finns i lasten. Som beställare kan man därmed boka in sig i händelse av att det finns utrymme kvar, något som det nästan alltid gör. 

Målet är att fler resor ska ha syften i båda riktningar. Som det ser ut i dagsläget så kör en transport till Malmö med ett specifikt gods. När detta gods är lämnat så åker man vidare, men denna gång med en tom eller halvfull lastbil. Det är inte ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart. Kan man fylla utrymmet så kan man därmed också maximera vinsten. 

Båda aktörerna tjänar på systemet 

Detta är något som både transportörer och beställare av transport i Malmö eller  andra städer tjänar på. Kortfattat så kan man genom detta TMS system skicka ut en förfrågan där godset beskrivs och där anslutna transportörer sedan kan räkna på jobbet och skicka sitt kostnadsförslag. Som beställare kan man därefter välja en transport som passar både sett till tid och till priset. 

Tjänsten möjliggör även en direktkontakt. Ser man via vårt system att en transport finns i närheten av godset man vill ha levererat så är det bara att skicka en förfrågan. Systemet visar fordons positioner med hjälp av GPS i realtid, vilket möjliggör snabba bokningar “just in time”. Så skapas nya vägar för transport i Malmö. Detta oavsett om det handlar om varor som ska flyttas inom staden eller om gods som ska transporteras mer långväga. Vårt system fungerar både inom Sverige och ute i Europa.

Miljön är den största vinnaren 

Den stora vinnaren är vår miljö. Sätter man saken i ett miljöperspektiv så är det extremt svårt att försvara att så många som varannan långtradare kör omkring med en massa lastutrymme som inte används. Handlar det om privatpersoner så försöker man hela tiden att skruva åt och erbjuda andra lösningar som exempelvis samåkning eller kollektivtrafik för att minska på onödiga resor och utsläpp. I transportsektorn är det dags att börja tänka på samma sätt och det är just det som vår tjänst erbjuder.

Den tunga trafiken är den som släpper ut mest koldioxid. Vi behöver långtradare och andra transportmedel – men vi kan definitivt dra åt tumskruvarna även inom detta område. Detta utan att någon blir lidande. Tvärtom kommer varje resa att bli enklare att planera och blir effektivare genom att mellanhänderna kapas. Det ger ett bättre flöde som i sin tur leder till minskade utsläpp och en bättre miljö.

Välj ett bättre och billigare transportalternativ i Malmö idag. Registrera dig nedan!