Prisvärd transport Jönköping

Jönköping är en ort där många transporter passerar tack vare E4:an. Men ändå så kan det vara svårt att hitta en passande transport med kort varsel och till ett bra pris. Det vill vi lösa med vår nya tjänst för transportbokning. Läs mer nedan och gå med i framtidens transportsystem redan idag!

Vi är beroende av fungerande transporter

Transport är idag en av de viktigaste funktionerna i vårt sätt att leva. Vi använder internet i en större omfattning och i och med detta så blir också kraven på en fungerande transport och en genomtänkt logistik väldigt höga. Ett företag i Jönköping ska kunna beställa en transport från Stockholm och göra det utan att bli ruinerade och utan att behöva vänta för länge. 

Idag är en transport från stad till en annan ofta mycket kostsam. Ju större gods det handlar om desto högre blir kostnaderna. Ska en vara transporteras från en stad till en annan så förekommer det till och med att transportkostnaderna överstiger godsets värde. Det känns knappast rimligt.

Anledningen till det är att dagens system är långt ifrån optimalt och långt ifrån så effektivt som det skulle kunna vara. Det system som används innebär att många transporter sker utan att någonting finns i lastutrymmet. 

Det gods som du har fått levererat till Jönköping kommer fram – men vad händer därefter? Samma lastbil åker samma väg tillbaka, men denna gång med tom eller halvfull last. En tom last som du betalar för indirekt. 

En smartare lösning skulle vara att en transport till Jönköping från Stockholm skedde tillsammans med annan last – en slags samåkning där alla är med och betalar för transporten i fråga. Det är exakt detta som CargoSpace24 skapat. Vårt system förändrar vårt sätt att se på transport och innebär en lösning som kapar kostsamma mellanhänder genom direkt kommunikation mellan beställare och transportör. Kort och gott: ett digitalt system som ger bättre priser och en avsevärt mycket bättre miljö. 

Bättre miljö genom minskade utsläpp

Att mer än varannan långtradare i Sverige och i Europa kör med massor av plats över i  lastutrymmet är ett gigantiskt underbetyg till den logistiska planeringen. Det är inte så att det saknas varor och gods att köra – det handlar om att kommunikationen varit för svår att skapa mellan de som kör och de som beställer. 

Genom det digitala system som CargoSpace24 tagit fram så kan en mer direkt kommunikation skapas. Vi ser till att åkerier kan ge dig kostnadsförslag direkt vid förfrågningar. Beställare kan via gps se transporter som finns i närheten av varan och vilka som har plats i sin last. Det är även möjligt att boka plats i redan planerade rutter på förhand.

Detta leder, utöver bättre priser, även till en bättre miljö. Den tunga trafiken är den elefant i rummet som måste pekas ut: det är den som släpper ut mest avgaser och som släpper ut mest koldioxid. Genom bättre planering, mer genomtänkt logistik och maximerad lastning så kan varje resa som sker användas fullt ut. En transport till Jönköping sker med stopp längs vägen, antingen för att hämta eller lämna av gods. Det leder i längden till färre fordon på vägarna, mindre utsläpp och mindre slitage. Bättre för alla inblandade.

Välkommen att registrera dig som transportbeställare eller transportör redan idag.