Förbättrad transport till och inom Göteborg

Välj framtidens transportlösning redan idag. Med CargoSpace24 får du skräddarsydda transporter till ett bättre pris och utan onödiga mellanhänder. Registrera ditt konto idag för att komma igång – antingen som transportföretag eller som beställare.

Vi har lösningen för transport i Göteborg redan idag

Transporter kommer alltid att vara nödvändiga, idag mer än någonsin då vårt sätt att handla har kommit att förändras i och med ökad e-handel. Vi kan beställa varor och få dessa transporterade direkt till vår dörr. Det stora problemet med detta är att kostnaden ofta blir för hög. Transport kostar pengar. Ska du beställa en transport till Göteborg eller bara inom staden så kommer transportkostnaderna i många fall att bli problematisk sett till varan på det gods som ska forslas från en punkt till en annan, ett bekymmer som många företag är drabbade av.

Detta är just det som vi på CargoSpace24 försöker råda bot på. Vårt TMS-system kapar mellanhänderna, öppnar för rakare kommunikation mellan åkeri och beställare och ger därigenom lägre priser för transport i exempelvis Göteborg och andra städer i Sverige och Europa. Det smarta är att ju fler som ansluter sig till tjänsten och systemet desto bättre blir priserna och varje enskild transport blir mer effektiv. 

Problemen som vi försöker lösa

  • Ineffektiv transport. Det stora problemet med transport idag handlar inte om att varorna uteblir eller att de inte kommer fram i det förväntade skicket. Problemet ligger i att kommunikationen mellan aktörer – primärt beställare och åkerier – sker via mellanhänder. Detta innebär att priserna blivit för höga och att många transportfordon går tomma under en stor del av resan. Ska exempelvis en transport ske från Stockholm till Göteborg så är det oftast endast en enkel väg där lasten är full. I den motsatta riktningen sker transporten utan last, eller med lasten endast fylld till viss del. Genom ett mer utvecklat TMS-system så kan varje resa få ett syfte. Vi jobbar för att alla fordon ska utnyttjas med maximal kapacitet. 
  • Miljöproblem. Alla resor med långtradare släpper ut avgaser och där primärt koldioxid är den stora boven i dramat. Genom mer effektiv logistik så kan man minska på trafiken och därmed också på alla utsläpp. Man räknar idag med att ungefär hälften av alla transportör har utrymme kvar i lasten och att ungefär 20 % av dessa går helt tomma. Det är inte försvarbart på något sätt. Fyller man lastutrymmet på en lastbil så innebär det att en annan inte behöver åka – det är positivt för oss alla sett till de minskade utsläppen. 
  • Vem gjorde fel? Om någonting går sönder – vem bär ansvaret? Idag är det svårt att utkräva ansvar då kedjan inom logistik är för lång och för invecklad. Genom att ta bort mellanhänder så skapas ett bättre flöde där man har lättare att se var ett eventuellt fel skett och där man också kan identifiera och kräva ansvar. 

Det här kommer att göra en stor skillnad inom transport. Detta både inom en stad som Göteborg och vid längre transport inom Sverige och Europa. Lösningen är lika enkel som genial: genom rakare kommunikation så minskar risken för fel, priserna blir bättre och de stora problemen med utsläpp av koldioxid kan minskas. 

Kom igång med en bättre form av transporter redan idag!