Ett TA System som förenklar transportbokningar

Transporter utan syfte är tyvärr vanligt förekommande. Detta fenomen innebär att en transportör är bokad endast i ena riktningen på rutten, något som ett bättre TA-system skulle kunna motverka. 

När transporten är klar och varorna är överlämnade så ska samma resa avverkas ännu en gång. Men i dagsläget sker många sådana resor utan någon last. Man brukar räkna med att ungefär 24% av alla resor sker helt tomma, medan så många som 57% av alla transporter har sitt lastutrymme endast fylld till hälften eller mindre. Detta är ohållbart om man vill ta miljöhänsyn – och det börjar allt fler inse att vi måste göra.

TA system som utnyttjar kapaciteten maximalt

Att varje transport ska gå så full som möjligt har varit grundtanken när vi på CargoSpace24 började utveckla ett smartare TA System som passar både transportörer och transportköpare. Detta TA-system binder dessa båda sidor samman på ett tydligare sätt där mellanhänderna kapas och där en rak kommunikation skapas istället. Den raka kommunikationen leder i sin tur till betydligt färre missförstånd samtidigt som priserna pressas ned till en rimlig nivå tack vare att mellanhänder elimineras.

Det hela påminner till mångt och mycket om den tanke som finns med att samåka och att välja kollektivtrafiken. Istället för att varje transportköpare ska boka en enskild transport så går man samman med andra och delar på kostnaden. Detta går att göra oavsett var man befinner sig, oavsett vilket gods som ska fraktas och är tillgängligt för alla typer av företagare i behov av logistiklösningar. Spelplanen förändras genom ett smartare TA system och på den nya spelplanen som visar sig finns inga förlorare: det är en spelplan där alla vinner. 

Bra för alla – enkelt att ansluta sig och använda 

För att förklara det hela lite förenklat så börjar man med att registrera sig i systemet. När man har skapat sitt konto kan man börja kommunicera och skicka förfrågningar. Har ditt företag beställt en pall med en massa varor som ska levereras till Sundsvall från Stockholm så kan du A) skapa en förfrågan där du beskriver vad som ska transporteras och B) se transporter som befinner sig i området där pallen i fråga ska hämtas upp. Det senare fungerar tack vare GPS som gör att du i realtid kan se  rutter som kan vara intressanta.

Då förfrågningarna väl är ute så kommer de berörda transportörerna att mottaga dessa och börja räkna på jobbet. De kan sedan skicka sitt kostnadsförslag till dig och du tar sedan ställning till detta. Finns det exempelvis en långtradare som är på väg upp till Umeå och som har lastutrymme nog för din pall så kan ett stopp i Sundsvall på väg upp från Stockholm vara möjligt att passa in. Det är enkelt för chauffören att ta en kort avstickare och väldigt smidigt för dig som får varorna upphämtade vid dörren. 

Genom att varje last får ett tydligt syfte och att man hela tiden ser till att minska på tomma och halvfulla lastutrymmen så blir det färre resor som saknar relevans. Det är något som CargoSpace24:s TA System förenklar. 

Ser du en långtradare på motorvägen idag så finns det, tyvärr, en stor chans att den inte har något i lasten. Ser du däremot en lastbil som är ansluten till detta TA-system så finns det en enorm chans att lastutrymmet är fullt. Det gör skillnad då det minskar på onödiga resor, sänker priserna och bidrar till en bättre miljö. Det öppnar även upp för en bättre handel över hela Europa. Det är långt ifrån en nationell lösning: hela Europa ligger öppet.

Registrera ditt konto idag och bli en del av lösningen!