Samlastning – nyckeln till prisvärda transporter

Vi är beroende av ett fungerande system för transport. Detta i synnerhet nu då vi använder oss av onlinehandeln i en större utsträckning och då vi inte längre är bundna till den lokala handeln. Vi ska kunna få varor levererade till bra priser, på den överenskomna tiden och i ett hållbart skick. Tyvärr så är detta inte riktigt överensstämmande med verkligheten. I många fall så är kostnaderna för frakt och transport för dyra. 

Det kostar för mycket pengar att transportera varor och gods över Sverige. För mindre företag och medelstora företag så kan det bli svårt att få tillräckliga marginaler på sina varor när kostnaden för frakt äter upp den potentiella vinsten. Detta går att lösa. CargoSpace24 har skapat en lösning som möjliggör billigare transporter och en digital plattform med syfte att korta vägarna mellan beställare och transportör. 

En digital plattform som optimerar lastutrymmet 

Lösningen utgår från det faktum att det finns last kvar i nästan alla bilar som kör längs våra vägar. Man räknar med att hälften av alla lastbilar i Sverige och Europa kör omkring med utrymme kvar i lasten. Ungefär 20% har till och med en helt tom last i någon riktning under sina rutter. Det är långt ifrån optimalt. 

En stor del av problemet ligger i att det finns plats och att det finns varor som ska transporteras – men det finns ingen väg att kommunicera mellan de intressenterna i varje ärende. Kommunikationen sker istället via mellanhänder och det är det som driver upp kostnaden och dessutom gör systemen tungrodda. En transport har ofta redan körts innan man får svar på om det finns ledig kapacitet.

På CargoSpace24 har vi som grundidé att man ska kunna dela på kostnaden för frakt med andra via samlastning. På så sätt får man bättre priser. Samlastning går i det här fallet att jämföra med samåkning. Istället för att varje anställd på en arbetsplats tar egen bil till jobbet så åker man tillsammans i en och samma bil: något som gör att kostnaderna för bensin blir lägre – och där man dessutom bidrar till en bättre miljö. 

Samlastning – en stor tjänst till vår miljö

Vi måste ta klimathotet på allvar. Transporter via lastbilar är nödvändiga för att våra samhällen ska fungera, men det måste också finnas en tanke på att alla dessa transporter släpper ifrån sig väldigt mycket avgaser och koldioxid. 

Genom att använda den digitala plattform som CargoSpace24 skapat så kan vi minska på trafiken och mängden lastbilar – utan att minska på mängden varor och gods som transporteras. Samlastning skapar optimerade resor och transporter som bidrar till en bättre värld och miljö. Det går att spara pengar och samtidigt göra gott. Det är denna lösning ett bevis på. Välkommen att börja använda vårt system du också.