Full kontroll, färre lastbilar och mer gods

Nu kommer det som ingen tyckt sig behöva tidigare. Ett bokningssystem där man kan boka enkelt och miljösmart, vilket innebär att man väljer typ av COsom fordonen släpper ut. Inte bara det, du kan följa upp att uppdragen är körda enligt dina krav och önskemål. När uppdraget sedan är utfört kan du få komplett CO2-redovisning på sändningen.

Det har aldrig varit lättare att boka transporter

Genom att beställa en transport via CS24 säkerställer du att fordonen inte kör under det som kallas cabotage och via beställaransvar så har transportören bekräftat att hens personal har de rätta sociala förhållande etc..

Självklart kan du även följa hela sändningen i realtid.

Varmt välkommen att skapa ett konto redan idag på Cargospace24