43 företag och organisationer i Sverige ska minska matsvinnet i gemensamt projekt

Vi vill stolt meddela att vi är en av aktörerna i denna stora satsning. Genom visibilitet och smarta val ska vi tillsammans minska matsvinnet.

 

Av allt matsvinn som genereras i Sverige är det bara en liten del som vi lyckas redistribuera, det vill säga hitta en mottagare för utanför den vanliga försäljningskanalen. Bakom detta finns en mängd orsaker som bland annat handlar om logistik, IT-lösningar, anpassade affärsmodeller, utbildning och kommunikation. För att hitta smarta, långsiktiga lösningar startar nu Chalmers Industriteknik projektet Resvinn. I projektet deltar drygt 40 företag och organisationer som tillsammans ska utveckla effektiva redistributionssystem för matsvinn i Sverige. Genom ett sådant system kommer ätbar mat som annars skulle ha slängts i butiker och hos grossister till nytta i restaurangkök där den blir tillagad. Denna typ av lösning har stor potential att minska matsvinnsmängderna och därmed öka resurseffektiviteten i Sverige utifrån två viktiga aspekter.

Vi slipper slänga mat som går att äta hos svenska företag
Mat som hanteras av grossister och butiker kan räddas, redistribueras och slipper slängas. För att processen ska bli så effektiv som möjligt kommer projektet att jobba med klimatsmarta logistiksystem, affärsmodeller med tydliga incitament för alla involverade, en IT-plattform och anpassade arbetsmetoder för de restauranger som tar emot matsvinnet.

Skapa en hållbar beteendeförändring hos konsumenten
Den största mängden matsvinn står idag våra hushåll för. För att bidra till att också dessa mängder minskas kommer projektet ta fram upplägg för att använda den redistribuerade maten som ’utbildningsmaterial’ hos restauranger. På detta sätt kan restauranger visa sina gäster att högkvalitativ mat kan lagas på livsmedel som ofta slängs hemma eller väljs bort i butikerna, och därmed bidra till en beteendeförändring i hushållen.

– För att lyckas med detta kommer vi genomföra tolv praktiska tester där projektdeltagarna får sätta upp redistributionslösningar i både mindre och större skala. Det innebär en unik möjlighet att utvärdera olika upplägg och till exempel testa den IT-plattform som vi ska utveckla, berättar Kristina Liljestrand, projektledare för Resvinn.

Resvinn är ett samarbete mellan Academedia, Beets, Blå Huset, Brøderi Borgskog, Chalmers Industriteknik, Coop Sverige, Coop Väst, CargoSpace24, da Matteo, Ericofood, Ester Mosessons Gymnasium, Gordon Delivery, GS1, Härryda kommun, Hedlunds Havsbar, ICA Sverige, ICA Maxi Mölndalsvägen, ICA Rosenlund, ICA Supermarket Bjärred, Ifdef, Pensionat Granparken, Liseberg, LogTrade, Martin & Servera, Malmö Nation, Menigo, Movebybike, Nordish Market, OOTO, Paul Svensson Mat, Pling Transport, PostNord, Restauranglabbet, Resursrestaurangen, Roots, Slaktaren i Lomma, Snömoln, Spill, Tareq Taylor, Trädgår’n, Whywaste, Where is my Pony och Ätbart.

– Det känns fantastiskt att starta projektet med den här uppställningen. Vi har representanter från alla nyckelaktörer som måste samarbeta för att lyckas med effektiv redistribution och bidra till en beteendeförändring i Sverige, säger Kristina Liljestrand.

Projektet finansieras av Vinnova och pågår till december 2021 inom programmet Cirkulär och biobaserad ekonomi.