Nya transportlösningar med stora fördelar

De flesta transporter sker idag via våra större europeiska väga med hjälp av fordon som används för att förflytta gods från punkt A till punkt B. Det är en smidig lösning, men den har även vissa nackdelar. En av de allra största handlar om miljön. Varje lastbil släpper ut stora mängder koldioxid och det är något som skadar vår miljö. Ett problem i detta är att många resor sker utan ett tydligt syfte. Vad händer när godset når sin destination? I många fall går lastbilen samma väg tillbaka, men med tomt lastutrymme.

Det här var problemet som gav oss idén till vår tjänst. Våra nya transportlösningar löser detta problem. CargoSpace24 – CS24 – har skapat en digital plattform som löser upp många av de knutar som finns i dagens transportlösningar. Tjänsten binder samman transportörer och beställare och tar bort alla mellanhänder som normalt är länkade in i kedjan. 

Genom en rakare kommunikation blir  priserna bättre och outnyttjat utrymme blir istället till en resurs som hjälper till att minska utsläppen.

Hur fungerar våra nya transportlösningar? 

Genom en digital tjänst kan både transportörer och beställare ansluta sig. Tjänsten använder sig av GPS, vilket innebär att alla anslutna åkerier som befinner sig i ett visst område kan vara intressanta för en beställare av en vara eller ett gods.

Låt oss säga att du är företagare och har fått in en medelstor beställning eller förfrågan av en kund. I priset måste du även räkna med transporten, vilket i vissa lägen kan göra att beställaren vänder sig till någon annan om det visar sig att transportkostnaden driver upp ditt pris. Med vårt svar på nya transportlösningar så slipper du det problemet.

Genom att lägga ut en förfrågan via vår tjänst kan du utnyttja tomt lastutrymme i rutter som redan körs av åkerier ute i landet. Har de tillgängligt lastutrymme kan de utan problem ta med även din beställning och transportera den till din kund. Det brukar leda till ett bättre pris och att transporten kan ordnas med kort varsel. Både du som beställare och åkeriet som åtar sig uppdraget tjänar på detta då lastutrymmet utnyttjas bättre än annars.

Det här problemet har det fram till nu varit svårt att hitta en tillfredsställande lösning på. Med vår digitala tjänst löser vi ett problem både för den som behöver beställa en transport och för den som utför den. Genom att vi kapar mellanhänderna så blir resultatet billigare priser, bättre miljö och det ritar om kartan för hur varor och gods förflyttas inom Sverige och Europa. 

Bli en del av den självklara utvecklingen du också. Registrera ditt konto idag!