Vi stödjer Greta Thunberg

Vi stödjer Greta Thunberg och drar vårt strå till stacken.

Vi har skapat en bokningsplattform som visar lediga fordon på våra vägar. Genom att utnyttja marknadens obalans skapar vi en positiv miljöinvestering.

Vi på CS24 arbetar för att göra vår miljö bättre. Att koppla upp er i vår portal gör alla till vinnare. Miljön som får minskat CO2 usläpp tack vare minskad tomdragning samt effektivisering av transportflödet. Transportören som får högre intäkter genom att matcha ledig kapacitet med gods som skall till samma destination samt transportköparen som får effektivare och billigare transporter.

Miljöpåverkan i klartext

För de flesta företag är transporterna en viktig del för att nå uppsatta miljömål. Redovisningen från transportleverantörerna är dock bara antaganden. Med CS24 ges en fullständig CO2-rapport på sändningsnivå istället för uppskattade siffror.

 

Läs mer här