Miljö

Tillsammans måste vi ta ansvar – både idag och för kommande generationers skull.
Resan till en bättre miljö börjar med att minska utsläppen av koldioxid.
Var med och skapa utrymme för fler gröna transporter.

Inom EU finns idag fler än fem miljoner lastbilar.

57
Ledig lastkapacitet

Av dessa kör 57 procent runt med någon form av ledig lastkapacitet.

24
Tomma lastbilar

24 procent av alla dessa lastbilar går helt tomma.

32
CO2-utsläpp

Det gör att transporterna på våra vägar och logistiksektorn står för 32 procent av CO2-utsläppen.

Transport- och logistikbranschen är i dag stora miljöbovar, men det finns förändringspotential.
CargoSpace24 vill, tillsammans med dig, ta ansvar över att fylla outnyttjat lastutrymme.
Miljöns tolerans för onödiga transporter börjar ta slut.
Ingen lastbil ska behöva köras tom.

Ta ditt ansvar