Inrikes frakt & transport med en grönare digital lösning

Vet du om att många av dagens inrikestransporter går mer eller mindre tomma? Distanshandel och e-handel har vuxit enormt de senaste åren med följden att mycket varor transporteras i landet. Problemet är bara att det finns en överkapacitet i transporterna som skulle kunna lösas om det fanns en bättre samordning av logistiken.

De lastbilar som går helt eller delvis tomma sliter fruktansvärt mycket på både miljö och infrastruktur. Ena vägen är fordonet fullt men på hemresan så går det tomt. Här måste en ändring ske och därför har vi på CargoSpace24 tagit fram en lösning som ger både transportör och beställare en chans att göra bättre affärer där miljön tar mindre skada. Inrikes frakt idag är något som alla kan vinna på. 

Så fungerar inrikes transport i praktiken 

Hur fungerar då tjänsten som tagits fram av CargoSpace24? Det hela bygger på att vi vill göra avståndet kortare mellan beställare och transportör. 

Genom en digital plattform där både transportbeställare och transportörer kan ansluta sig så skapas en öppen dialog. Kunden skickar ut en förfrågan där föremålet/varorna beskrivs samt vart de ska levereras. De åkerier som är anslutna till systemet kan analysera sina rutter samt hur mycket utrymme som finns tillgängligt i lasten. Finns det utrymme tillgängligt så kan de skicka ett kostnadsförslag till beställaren. Beställaren kan snabbt och enkelt sätta sig ned och gå igenom tillgängliga anbud och därefter välja den transportör som erbjuder den bästa lösningen.

Det här skapar en sundare logistik där den direkta kontakten leder till rakare kommunikation och bättre lösningar för båda parter: mellanhänderna kapas och där försvinner även den stora kostnaden. Att inrikes frakt kostar pengar är långt ifrån en hemlighet. Med den här tjänsten så blir det avsevärt mycket billigare och en fördel även för de åkerierna som kan tjäna pengar även på hemresorna.

En grön digital tjänst som alla tjänar på 

Tjänsten är digital och använder gps. Det gör att en beställare i realtid  kan se planerade rutter som befinner sig i närheten av ett gods som ska levereras och fraktas. Detta möjliggör att du kan skicka ut en förfrågan direkt för att se efter om det är möjligt för transportören att hämta upp även ditt gods längs vägen. Du beskriver ditt gods och den sträcka det ska åka och får sedan svar i form av ett prisförslag som du kan ta ställning till. När ni är överens så får ni båda direktkontakt och kan lösa resten av detaljerna med transporten.

Vi måste alla ta ansvar i att skapa en bättre värld för framtida generationer. Att ansluta sig till den här tjänsten ger mindre utsläpp av C02 och det skapar en bättre, grönare handel i Sverige och i Europa. Genom att minska på antalet tomma laster så blir det mindre negativa avtryck på vår miljö, samtidigt som priserna blir mer överkomliga. 

Gå med redan idag!