Hållbara transporter skapar bättre förutsättningar

Många transporter går tomma längs våra svenska vägar. Ungefär hälften av alla lastbilar och långtradare kör med tom eller halvtom last. Ena vägen så har man full last, men vid återresan till åkeriet så är det tomt. Detta är långt ifrån en optimal lösning och så långt ifrån hållbara transporter man kan komma. 

Ser man detta ur ett miljöperspektiv så är det förkastligt. Den tyngre trafiken är den som släpper ut mest avgaser och finns det inget riktigt tydligt syfte med en resa så måste man fundera på värdet med att genomföra rutten. Slitaget på vägarna är också en viktigt fråga: varje fordon bär indirekt en skuld till att vägarna måste repareras enligt nuvarande intervall. En tom lastbil sliter på vägarna helt i onödan. 

Detta gäller inte bara i Sverige – det är en global fråga. Hur många långtradare åker utan last genom hela Europa; och vad kan göras för att skapa mer hållbara transporter? CargoSpace24 har hittat en lösning som gynnar alla parter. 

En digital plattform sammankopplar transportörer och beställare 

Vår digitala plattform har revolutionerat vårt sätt att frakta saker från platser i Sverige och Europa. CargoSpace24 – CS24 – har tagit fram en lösning som möjliggör en direktkontakt mellan beställare och olika åkerier som befinner sig på våra vägar. 

Enkelt förklarat: Det uppstår ett behov av transport i din verksamhet som du önskar lösa snarast och till ett bra pris. Genom att lägga upp en förfrågan på vår plattform så kommer du snabbt i kontakt med åkerier som har andra uppdrag i närheten av det gods som du önskar skicka och kan på så vis spara pengar genom att din transport görs tillsammans med annat gods i en halvfull lastbil.

Förfrågan går ut till alla anslutna transportörer och de som kan tänka sig att åta sig uppdraget sammanställer ett kostnadsförslag där du kan se både kostnad och möjlig leveranstid för transporten. Du som beställare kan sedan gå igenom de förslag du fått och sedan välja den lösning som bäst motsvarar dina önskemål.

Alla tjänar på hållbara transporter 

Det handlar om en rakt igenom logisk tjänst som definitivt kommer att minska på det onödiga resandet längs våra vägar. Varje lastbils körväg får tydliga syften i båda riktningarna, miljön mår därmed bättre och både privatpersoner och företag får tillgång till betydligt billigare fraktlösningar.

Idag har vi en global och europeisk handel som ställer nya krav på effektiva, prisvärda och hållbara transporter. Genom den digitala plattformen som skapats av CS24 så skapas en rättvis handel där alla aktörer kan tjäna pengar och där hela vår miljö kommer att göra den största vinsten. 

Åkerierna får in mer pengar genom att hela tiden fylla sitt lediga utrymme och beställaren får sina varor transporterade på ett smidigt, prisvärt sätt och mängden av Co2 minskar för varje resa som inte sker med tom last: Win-Win-Win – anslut dig redan idag!