Smartare city logistik minskar utsläppen

I de flesta städer råder ett högt trafiktryck. Det orsakar dels en fara för fotgängare men ger också en sämre miljö på grund av stora utsläpp. Dessutom bidrar det till mycket buller och oväsen. Många städer försöker därför att bygga bort biltrafiken från city.

Det är bra, men viss trafik kommer alltid att behövas. Ser man exempelvis till leveranser av gods och varor till företag så måste sådana ges utrymme. Här kan man dessutom se en markant ökning som en direkt följd av att vi numera handlar mer frekvent online. Ökningen av beställningar och leveranser skapar en större oreda rent trafikmässigt och detta bidrar i sin tur till ökade utsläpp och en sämre miljö. 

Lösningen? Alla transporter har ett syfte – att lämna en vara och köra denna från en punkt till en annan. Kan man se till att varje resa utnyttjas maximalt så kommer också slitaget på miljön att bli mindre och bidra till att antalet transportfordon blir färre. CargoSpace24 har skapat en tjänst för smartare city logistik – en tjänst som gynnar alla aktörer; från beställare till transportörer och vidare till hela vår miljö. Smartare citylogistik är något vi alla tjänar på. 

Färre tomma resor skapar bättre förutsättningar

Själva nyckeln i den tjänst som CargoSpace24 tagit fram ligger i att utnyttja varje lastutrymme maximalt. Som det ser ut i många fall idag så åker en lastbil till en kund, lämnar av sitt gods och återvänder därefter till åkeriet igen. Återresan körs tom innan lastutrymmet återigen fylls med nya varor och nytt gods. 

Vår tjänst gör det möjligt att även återresan sker med ett fullt utrymme. Genom att både åkerier och beställare är anslutna till samma tjänst – där gps används – så kan man också kommunicera med varandra i realtid. Behöver du skicka en transport från norra delarna av Stockholm till de södra så kan du  som beställare skapa en förfrågan där varan beskrivs. Ansluta åkerier kan sedan välja att skicka ett kostnadsförslag om de har plats tillgänglig i sitt fordon.

Genom detta så skapas färre onödiga resor: de lastbilar som är ute längs vägarna kommer hela tiden att åka omkring med tydliga syften. Färre tomma resor sker än idag och detta leder till minskade utsläpp och avgaser – vilket i sin tur skapar en bättre harmoni i städerna. 

Pengar sparas och färre utsläpp sker 

För företag så innebär tjänsten att pengar kan sparas. En logistisk kedja är i många fall onödigt lång, vilket förstås driver upp priserna. Genom vår digitala tjänst så försvinner mellanhänderna. 

Kommunikationen sker direkt mellan transportör och beställare och priserna sätts dem emellan. Det skapar ett sundare affärsklimat där priset för varje enskild transaktion blir individuell och på så sätt också med rimligt. 

Det här gäller inte enbart inom städer. Ser man detta ur ett europeiskt och nationellt perspektiv så finns samma problem. De långtradare som dagligen åker längs motorvägarna är, i många fall, inte ens nära att vara fullastade. Ett problem som beror på samordning i logistikkedjan och att logistikföretag konkurrerar snarare än samarbetar för att skapa en så effektiv tjänst som möjligt.

Detta är ett problem som vi på CS24 vill råda bot på. Genom vår digitala tjänst så får varje resa inte bara ett tydligt syfte utan det blir också möjligt att hämta och lämna gods och varor längs vägen. Alla vinner på detta och det bästa av allt är att det är enkelt att ansluta sig. På några minuter kan man ta del av en helt ny värld inom city logistik och andra typer av transporter.

Registrera dig här.