En extra pall

Att lasta en extra pall är ett vinnande koncept oavsett om du är transportör eller transportköpare. Att få med den där extra pallen gör alla till vinnare! Transportören som fyller sin lastbil, transportköparen som antagligen får frakten till ett billigare pris då lastbilen hade kört...

Klimatsmart med CS24

Vi gör transporterna smartare! Vi har över 5 miljoner tunga lastbilar på våra vägar i Europa. En lastbil kör i snitt 12 000 mil om året och av dessa kör den 3 000 mil helt tom och 6 800 mil med ledig kapacitet, är det vettigt? Det...

Sveriges smartaste plattform!

Vi bygger Sveriges smartaste plattform som kopplar ihop företag som köper transporter med transporterande företag såsom åkerier, speditionsfirmor och lastbilcentraler. Varför?  Vi vill stärka den svenska kraften i landet och ge möjlighet till bättre lönsamhet och minskad miljöpåverkan. Hur?  Genom att ge så många som möjligt tillgång till...

Vad är bäst?

Minskad tomdragning eller ökad fyllnadsgrad? - Vi har lösningen på båda! För att få lönsamheten att gå ihop gäller det att som transportör se till att köra så fullastad som det bara går. Att åka med ledigt lastutrymme är varken bra för den egna ekonomin eller för...

Vi stödjer Greta Thunberg

Vi stödjer Greta Thunberg och drar vårt strå till stacken. Vi har skapat en bokningsplattform som visar lediga fordon på våra vägar. Genom att utnyttja marknadens obalans skapar vi en positiv miljöinvestering. Vi på CS24 arbetar för att göra vår miljö bättre. Att koppla upp er i vår...

Full kontroll, färre lastbilar och mer gods

Nu kommer det som ingen tyckt sig behöva tidigare. Ett bokningssystem där man kan boka enkelt och miljösmart, vilket innebär att man väljer typ av CO2 som fordonen släpper ut. Inte bara det, du kan följa upp att uppdragen är körda enligt dina krav och önskemål. När...

Vi tar hand om din klimatångest

    Hos oss kan du boka dina frakter miljösmart. När du bokar kan du exempelvis välja miljöklass för att säkerhetsställa att transporten utförs med de miljökrav och önskemål ni har. Genom att boka dina frakter miljövänligt bidrar du till minskat Co2 utsläpp, minskat slitage på vägarna och mindre...

Nästa generations transportlösning redan idag

  Transparens från A till B CS24 är en automatiserad digital tjänst som matchar transportköpare med transportörer. Via en webbaserad plattform visas fordon med ledig lastkapacitet och pågående sändningar. Systemet ger en rekommendation om lämplig transportör och hela kedjan kan börja. Sändningen kan följas hela vägen i...