Varför skaffa konto? Se här under

”Vi har lösningen på transportmarknadens obalans.”

Tryck på boxarna

Vår idé

Vår idé
Läs mer

Transportör

Transportör
Läs mer

Transportköpare

Transportköpare
Läs mer

Miljö

Miljö
Läs mer

Transportköpare:

Sänk era transportkostnader

✓ Effektivare, billigare transporter
✓ Matchar gods med ledig kapacitet
✓ Minskad miljöpåverkan

Läs mer

Miljö:

Gröna transporter för allas framtid

✓ Minskar tomdragning
✓ Effektiviserar flödet av transporter
✓ Minskat CO2 utsläpp

Läs mer

Transportören:

Hitta fraktuppdrag och minska tomdragning

✓ Matchar ledig kapacitet med gods till samma destination
✓ Högre intäkter – minskad tomdragning
✓ Minskad miljöpåverkan

Läs mer