Vi utnyttjar transportmarknadens obalans med fokus på ekonomi och miljö

Transportköparen

"Tre enkla saker som gör transportköparen till en vinnare"

✓ Effektivare, billigare transporter

✓ Matchar gods med ledig kapacitet

✓ Minskad miljöpåverkan

Läs mer här !

Miljön 

"Tre enkla saker som gör miljön till en vinnare"

✓ Minskar tomdragning

✓ Effektiviserar flödet av transporter

✓ Minskat CO2 utsläpp

Läs mer här !

Transportören 

"Tre enkla saker som gör transportören till en vinnanre"

✓ Matchar ledig kapacitet med gods som skall till samma destination

✓ Högre intäkter - minskad tomdragning

✓ Minskad miljöpåverkan

Läs mer här !