Miljövänlig transport genom samordning

Ta chansen att skapa utrymme för fler gröna transporter
32 % av all CO2 utsläpp kommer från vägtransporter, en enorm miljöbov.
Det finns 5 miljoner lastbilar inom EU, 57 % av dessa går med någon form av ledig kapacitet varje dag och 24 % går helt tomma.
Det är dessa lediga och tomma utrymmen som enkelt kan fyllas med hjälp CargoSpace24.
Det finns egentligen ingen miljötolerans för onödiga transporter, särskilt inte tomma lastbilar på vägarna.
Vi måste alla ta ansvar för kommande generationer och gemensamt minska CO2 utsläppen genom att effektivare utnyttja den lediga kapaciteten som finns.

Smart lösning för effektiva transporter
Vi på Cargospace24 gör smarta lösningar för effektivare transporter i Europa, vi har byggt en digital tjänst som utnyttjar ledig lastkapacitet.

Vad erbjuder vi
CargoSpace24 är en digital plattform för transportörer och transportköpare i Europa. Tillgänglig transportkapacitet visas och matchas med behovet av transporter för att inga fordon skall köra med outnyttjat utrymme.
Vi är helt oberoende med vår digitala plattform som är gratis att ansluta till.
Att vara helt oberoende är styrkan och det bästa sättet för att utnyttja ledig kapacitet fullt ut.

Så fungerar vår digitala transportsamordning
Transportörernas position visas genom en ansluten GPS, och med en enkel uppdatering visas vilken status bilen har om det finns ledig kapacitet eller ej.
Transportköparen ser lediga bilar i sitt närområde som ska till samma destination som sitt gods och kan enkelt boka en bil.
En matchning mellan gods och rätt bil blir möjlig.
CargoSpace24 fungerar i datorn, surfplattan eller smartphonen.
Vid en lyckad matchning debiteras både transportören och transportköparen
med 49 kr. Ju fler användare vi har i systemet ju bättre fungerar CargoSpace24, därför jobbar vi med låga avgifter.

Vårt system för transportmatchning gör alla till vinnare:
-Transportörerna som tjänar extra när de fyller sin lastutrymme.
-Transportköparen som  snabbt, effektivt och billigt får sitt gods levererat.
-Miljön med minskade CO2-utsläpp för en bättre framtid.

Skapa ett konto hos CargoSpace24 och bli en del av vårt smarta och snabbt växande nätverk!

CargoSpace24 är framtidens transportsamordnare - testa du också!

KOM IGÅNG NU!