Välkommen till CargoSpace24

”Vi har lösningen på transportmarknadens obalans.”

Vår idé

Vår idé
Läs mer

Transportör

Transportör
Läs mer

Transportköpare

Transportköpare
Läs mer

Miljö

Miljö
Läs mer

Transportköpare:

Sänk era transportkostnader

✓ Effektivare, billigare transporter
✓ Matchar gods med ledig kapacitet
✓ Minskad miljöpåverkan

Läs mer

Miljö:

Gröna transporter för allas framtid

✓ Minskar tomdragning
✓ Effektiviserar flödet av transporter
✓ Minskat CO2 utsläpp

Läs mer

Transportören:

Hitta fraktuppdrag och minska tomdragning

✓ Matchar ledig kapacitet med gods till samma destination
✓ Högre intäkter – minskad tomdragning
✓ Minskad miljöpåverkan

Läs mer